งานอบรมสัมมนาขององค์กรแม่ข่าย CPD

ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์กรที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
1 ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) ที่วิศวกรต้องรู้ 22/12/2565 3 KML 22/12/2565 - 22/12/2565 สัมนาออนไลน์ผ่านระบบZoom กรุงเทพมหานคร
2 สมาชิก วสท. 12-2565 10 eit 01/12/2565 - 31/12/2565 วสท. กรุงเทพมหานคร
3 RC Design After College การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กหลังระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 8 Module 3 18 thaitca 25/11/2565 - 26/11/2565 โรงแรม SC PARK กรุงเทพมหานคร
4 การวิเคราะห์ระบบการวัด (Online) 4.5 tpa 24/11/2565 - 24/11/2565 Online โดยผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
5 การออกแบบระบบการต่อลงดิน (Grounding System Design II)24/11/2565 4 KML 24/11/2565 - 24/11/2565 สัมนาออนไลน์ผ่านระบบZoom กรุงเทพมหานคร
6 RC Design After College การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กหลังระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 8 Module 2 18 thaitca 11/11/2565 - 12/11/2565 โรงแรม SC PARK กรุงเทพมหานคร
7 RC Design After College การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กหลังระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 8 Module 1 9 thaitca 04/11/2565 - 05/11/2565 Online Zoom กรุงเทพมหานคร
8 RC Design After College การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กหลังระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 8 Module 1 18 thaitca 04/11/2565 - 05/11/2565 Online Zoom กรุงเทพมหานคร
9 สมาชิก วสท. 11-2565 10 eit 01/11/2565 - 30/11/2565 วสท. กรุงเทพมหานคร
10 Basic Python for Smart Building Data Analytics รุ่น1 13 CEPT 30/10/2565 - 31/10/2565 เรียนผ่านเวบ http://www.cept.eng.chula.ac.th/th/e-learning/basic-python-for-smart-building-data-analytics/ กรุงเทพมหานคร
11 Machine Learning for Smart Building Data Analytics รุ่น1 16 CEPT 30/10/2565 - 31/10/2565 เรียนออนไลน์ http://www.cept.eng.chula.ac.th/th/e-learning/machine-learning-for-smart-building-data-analytics/ กรุงเทพมหานคร
12 การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าและการเลือกใช้อุปกรณ์ตามมาตรฐาน มอก. 3024 /27/10/2565 3 KML 27/10/2565 - 27/10/2565 สัมนาออนไลน์ผ่านระบบZoom กรุงเทพมหานคร
13 การตรวจประเมินประสิทธิภาพระบบบำรุงรักษา (ภาคปฏิบัติ) 18 tpa 11/10/2565 - 12/10/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
14 ระบบบำรุงรักษา เพื่อเป้าหมายเครื่องจักรเสียฉุกเฉินเป็นศูนย์ 9 tpa 07/10/2565 - 07/10/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
15 การควบคุมคุณภาพที่หน้างานสำหรับระดับปฏิบัติการ 9 tpa 03/10/2565 - 03/10/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
16 สมาชิก วสท. 10-2565 10 eit 01/10/2565 - 31/10/2565 วสท. กรุงเทพมหานคร
17 HVAC Air Side Workshop รุ่นที่ 12 9 EEC 30/09/2565 - 30/09/2565 40 อาคารสถาบันอีอีซี ซอย รามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
18 ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) ที่วิศวกรต้องรู้ 29/9/2565 3 KML 29/09/2565 - 29/09/2565 สัมนาออนไลน์ผ่านระบบZoom กรุงเทพมหานคร
19 การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 18 tpa 29/09/2565 - 30/09/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
20 การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ACI318-19 สำหรับการออกแบบในประเทศไทย รุ่นที่ 2 ชุดย่อยที่ 3 พัฒนาการของวัสดุออกแบบและสลักยึด (Onsite 1 วัน) 9 thaitca 24/09/2565 - 24/09/2565 โรงแรม SC PARK กรุงเทพมหานคร
21 การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ACI318-19 สำหรับการออกแบบในประเทศไทย รุ่นที่ 2 ชุดย่อยที่ 3 พัฒนาการของวัสดุออกแบบและสลักยึด (Online 2 วัน) 9 thaitca 23/09/2565 - 24/09/2565 ONLINE ZOOM กรุงเทพมหานคร
22 ติวเพื่อเตรียมเข้ารับการรับรองระบบ IATF 16949:2016 9 tpa 23/09/2565 - 23/09/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
23 การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ACI318-19 สำหรับการออกแบบในประเทศไทย รุ่นที่ 2 ชุดย่อยที่ 3 พัฒนาการของวัสดุออกแบบและสลักยึด (Online 1 วัน) 4.5 thaitca 23/09/2565 - 23/09/2565 Online ZOOM กรุงเทพมหานคร
24 ระบบบำรุงรักษา เพื่อลดค่าใช้จ่ายงานซ่อมบำรุง 9 tpa 16/09/2565 - 16/09/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
25 Electrical Power Design & Workshop 9 EEC 14/09/2565 - 14/09/2565 40 สถาบันอีอีซี ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
26 การบริหารแผนฉุกเฉินให้สอดคล้องกับข้อกำหนด IATF 16949:2016 9 tpa 13/09/2565 - 13/09/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
27 การบริหารระบบบำรุงรักษา สำหรับผู้บริหารระดับต้น และหัวหน้า 18 tpa 08/09/2565 - 09/09/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
28 สมาชิก วสท. 09-2565 10 eit 01/09/2565 - 30/09/2565 วสท. กรุงเทพมหานคร
29 Smart Plumbing Workshop 9 EEC 31/08/2565 - 31/08/2565 40 สถาบันอีอีซี ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
30 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดความล้มเหลวและการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค FTA Fault Tree Analysis 9 tpa 31/08/2565 - 31/08/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
31 การออกแบบระบบการต่อลงดิน (Grounding System Design I)25/8/2565 4 KML 25/08/2565 - 25/08/2565 สัมนาออนไลน์ผ่านระบบZoom กรุงเทพมหานคร
32 โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับสูง" รุ่น 10 (ภาคปฎิบัติ) 6 acat 24/08/2565 - 21/09/2565 ONLINE BY ZOOM กรุงเทพมหานคร
33 โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับสูง" รุ่นที่ 10 36 acat 20/08/2565 - 01/10/2565 ONLINE BY ZOMM กรุงเทพมหานคร
34 การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ACI318-19 สำหรับการออกแบบในประเทศไทย รุ่นที่ 2 ชุดย่อยที่ 2 การออกแบบแผ่นพื้นและองค์อาคารเชิงระนาบ 9 thaitca 19/08/2565 - 27/08/2565 Online ZOOM กรุงเทพมหานคร
35 การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการสถิติขั้นพื้นฐานโดยอาศัยโปรแกรมสำเร็จรูป Minitab R19 18 tpa 17/08/2565 - 18/08/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
36 จิตวิทยาการสั่งงาน และติดตามงาน เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์สู่องค์กร 9 tpa 17/08/2565 - 17/08/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
37 การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ACI318-19 สำหรับการออกแบบในประเทศไทย รุ่นที่ 2 ชุดย่อยที่ 4 ความเชื่อมโยงของ ACI318-19 สู่ มยผ.1301/1302-61 (Onsite) 9 thaitca 16/08/2565 - 16/08/2565 โรงแรม SC PARK กรุงเทพมหานคร
38 การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ACI318-19 สำหรับการออกแบบในประเทศไทย รุ่นที่ 2 ชุดย่อยที่ 4 ความเชื่อมโยงของ ACI318-19 สู่ มยผ.1301/1302-61 (Online) 4.5 thaitca 16/08/2565 - 16/08/2565 Online Zoom กรุงเทพมหานคร
39 ตรวจ 5ส อย่างไรได้ทั้งใจและงาน 9 tpa 15/08/2565 - 15/08/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
40 Design thinking process กระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหา 9 tpa 09/08/2565 - 09/08/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
41 การกำหนดเกณฑ์ MPE และ Limits เพื่อการทวนสอบเครื่องวัดและการตัดสินผลวัด (Online) 4.5 tpa 09/08/2565 - 09/08/2565 Online โดยผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
42 ISO/IEC 17025: 2017 Documentation 18 tpa 09/08/2565 - 10/08/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
43 กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต 9 tpa 08/08/2565 - 08/08/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
44 Life Safety & Compartment For Hospital 9 EEC 05/08/2565 - 05/08/2565 40 สถาบันอีอีซี ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
45 NFPA 101 Life Safety Code 2021 edition 27 BSA 04/08/2565 - 06/08/2565 โรงแรมเอส ซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
46 การใช้โปรแกรมสำเร็จบริหารระบบวัสดุอะไหล่สำหรับงานซ่อมและบำรุงรักษา (Online) 4.5 tpa 04/08/2565 - 04/08/2565 Online โดยผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
47 การบริหารเพื่อลดและขจัดความสูญเปล่าของกระบวนการทำงานด้วย 3MU 9 tpa 03/08/2565 - 03/08/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
48 สมาชิก วสท. 08-2565 10 eit 01/08/2565 - 31/08/2565 วสท. กรุงเทพมหานคร
49 HVAC Water System Design & Analysis รุ่นที่ 6 9 EEC 29/07/2565 - 29/07/2565 40 สถาบันอีอีซี ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
50 การออกแบบระบบป้องกันเสิร์จสำหรับระบบไฟฟ้าและการเลือกใช้ SPD ตามมาตรฐาน IEC 27/7/2565 3 KML 27/07/2565 - 27/07/2565 สัมนาออนไลน์ผ่านระบบZoom กรุงเทพมหานคร
51 ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิเคราะห์ กับการตัดสินใจแก้ปัญหา (Online) 4.5 tpa 26/07/2565 - 26/07/2565 Online โดยผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
52 การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO 9 tpa 26/07/2565 - 26/07/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
53 ทักษะการคิดเชิงตรรกกะเพื่อการคิดอย่างเป็นระบบ (Online) 4.5 tpa 26/07/2565 - 26/07/2565 Online โดยผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
54 การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน 18 tpa 25/07/2565 - 26/07/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
55 เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าสำหรับวิศวกร (Online) 9 tpa 25/07/2565 - 26/07/2565 Online โดยผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
56 การตรวจสอบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์)เพื่อการบำรุงรักษาประสิทธิภาพและความปลอดภัย 18 tpa 25/07/2565 - 26/07/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
57 รอบรู้เรื่อง Excel 2019 เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้น 18 tpa 25/07/2565 - 26/07/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
58 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ 18 tpa 22/07/2565 - 23/07/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
59 การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ACI318-19 สำหรับการออกแบบในประเทศไทย รุ่นที่ 2 ชุดย่อยที่ 1 การออกแบบคานและเสา 9 thaitca 22/07/2565 - 23/07/2565 ออนไลน์ ZOOM กรุงเทพมหานคร
60 เทคนิคการจัดทำรายการมาตรฐาน บำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิต (เชิงปฏิบัติ) 9 tpa 22/07/2565 - 22/07/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
61 การดูแลระบบน้ำหล่อเย็นของโรงงานอุตสาหกรรม 9 tpa 21/07/2565 - 21/07/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
62 ระบบป้องกันความผิดพลาดในการผลิต Poka -Yoke 9 tpa 21/07/2565 - 21/07/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
63 พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงาน 9 tpa 21/07/2565 - 21/07/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
64 การควบคุมการเปลี่ยนแปลง 4M (Online) 4.5 tpa 21/07/2565 - 21/07/2565 Online โดยผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
65 การปรับสมดุล (Balancing) เครื่องจักร อุปกรณ์ ชิ้นส่วนหมุน (เชิงปฏิบัติ) 18 tpa 20/07/2565 - 21/07/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
66 การบำรุงรักษา Pump เชิงป้องกันในงานอุตสาหกรรมและบริการ 18 tpa 20/07/2565 - 21/07/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
67 การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why-Why, CE, PM และ FMEA (Online) 4.5 tpa 20/07/2565 - 20/07/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
68 การวัดวิเคราะห์และแก้ปัญหาการสั่นของเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรม 18 tpa 18/07/2565 - 19/07/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
69 การประยุกต์เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ IE Techniques 18 tpa 18/07/2565 - 19/07/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
70 การสอบเทียบและทวนสอบหม้อแรงดัน (Autoclave) 4.5 tistr 18/07/2565 - 18/07/2565 ออนไลน์ ปทุมธานี
71 การออกแบบกระบวนการงานเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล 18 kbu 18/07/2565 - 19/07/2565 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร
72 ทักษะการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 9 tpa 18/07/2565 - 18/07/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
73 ไคเซ็นเพื่อความปลอดภัย 9 tpa 18/07/2565 - 18/07/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
74 เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย KAIZEN 9 tpa 18/07/2565 - 18/07/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
75 สร้าง User Form เพื่อจัดการฐานข้อมูลด้วย Excel 2016 18 tpa 18/07/2565 - 19/07/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
76 การวิเคราะห์ ต้นทุน ปริมาณ กำไร (Online) 4.5 tpa 18/07/2565 - 18/07/2565 Online โดยผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
77 การจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft SQL Server + Power BI (Online) 9 tpa 16/07/2565 - 17/07/2565 Online โดยผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
78 การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก 18 tpa 16/07/2565 - 17/07/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
79 การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด 18 tpa 16/07/2565 - 17/07/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
80 Project Partnership Toward Sustainability 9 EEC 13/07/2565 - 13/07/2565 40 สถาบันอีอีซี คันนายาว กรุงเทพมหานคร
81 สถิติพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงคุณภาพ (Online) 9 tpa 11/07/2565 - 12/07/2565 Online โดยผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
82 การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยวิธีการวัด-วิเคราะห์การสั่นสะเทือน (เชิงปฏิบัติ) 18 tpa 11/07/2565 - 12/07/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
83 การลดเวลารอบการทำงานและปรับปรุงวิธีการทำงานด้วยเทคนิค MTM-2 18 tpa 11/07/2565 - 12/07/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
84 เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2019 ระดับ 1 18 tpa 11/07/2565 - 12/07/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
85 การสอบเทียบไดอัลเกจ ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ 18 tpa 09/07/2565 - 10/07/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
86 ISO/IEC 17025 : 2017 Requirement 18 tpa 09/07/2565 - 10/07/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
87 การบำรุงรักษา และปรับแต่ง Control Valve 18 tpa 09/07/2565 - 10/07/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
88 การทดสอบเครื่องชั่ง และการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน 18 tpa 09/07/2565 - 10/07/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
89 การลดต้นทุนการผลิตทั้งองค์กร ด้วยเทคนิค VSM 18 tpa 07/07/2565 - 08/07/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
90 การตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน ISO 45001 : 2018 18 tpa 07/07/2565 - 08/07/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
91 รวม 33 เทคนิคและเคล็ดลับสุดฮิต เรียนลัด Excel 18 tpa 06/07/2565 - 07/07/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
92 การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 18 tpa 06/07/2565 - 07/07/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
93 การประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเทคโนโลยีฮีตปั๊ม (Online) 9 tpa 05/07/2565 - 06/07/2565 Online โดยผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
94 ฝึกอบรมผู้ตรวจติดตามระบบมาตรฐาน IATF 16949:2016 (Online) 9 tpa 04/07/2565 - 05/07/2565 Online โดยผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
95 การปรับปรุงคุณภาพน้ำและการจัดการน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม 9 tpa 04/07/2565 - 04/07/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
96 pH Measurement & Calibration (Theory) 9 tpa 02/07/2565 - 02/07/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
97 การวัดและการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านความดัน ขั้นพื้นฐาน 18 tpa 01/07/2565 - 02/07/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
98 มือใหม่หัดสร้างกราฟ ด้วย Excel 2019 9 tpa 01/07/2565 - 01/07/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
99 การสอบเทียบและทวนสอบอ่างน้ำ (Water Bath) 4.5 tistr 01/07/2565 - 01/07/2565 ออนไลน์ ปทุมธานี
100 สมาชิก วสท. 07-2565 10 eit 01/07/2565 - 31/07/2565 วสท. กรุงเทพมหานคร
101 Smart District Cooling System 9 EEC 30/06/2565 - 30/06/2565 40 อาคารสถาบันอีอีซี รามอินทรา กรุงเทพมหานคร
102 ขอเล่าเท่าที่รู้...เกี่ยวกับเสียงกระดิ่ง สำหรับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 9 BSA 30/06/2565 - 30/06/2565 โรงแรมเอส ซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
103 ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) ที่วิศวกรต้องรู้ 30/6/2565 3 KML 30/06/2565 - 30/06/2565 สัมนาออนไลน์ผ่านระบบZoom กรุงเทพมหานคร
104 พิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ 9 tpa 29/06/2565 - 29/06/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
105 การตีความและวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบ 18 tpa 29/06/2565 - 30/06/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
106 กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล (Online) 9 tpa 28/06/2565 - 29/06/2565 Online โดยผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
107 ครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2019 อย่างมืออาชีพ (Online) 9 tpa 27/06/2565 - 28/06/2565 Online โดยผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
108 พลังงานทดแทนสู่ความยั่งยืน และความท้าทายของอุตสาหกรรมจำหน่ายไฟฟ้า (บมจ.เด็มโก้) 36 KMUTT 27/06/2565 - 30/06/2565 บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ปทุมธานี
109 การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMED (Online) 4.5 tpa 25/06/2565 - 25/06/2565 Online โดยผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
110 โครงการพัฒนาทักษะผู้ตรวจสอบอาคาร (รุ่นที่ 2) 27 BSA 23/06/2565 - 25/06/2565 โรงแรมเอส ซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
111 การติดตั้งและการเดินสายระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า (Online) 9 tpa 22/06/2565 - 23/06/2565 Online โดยผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
112 การขยายเวลางานก่อสร้างโดยใช้วิธี CPM และกรณีศึกษาข้อพิพาทในชั้นศาล รุ่น 6 9 KMUTT 21/06/2565 - 22/06/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
113 การตรวจวัดสภาพเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้า เพื่อการบารุงรักษาแบบคาดการณ์ 18 tpa 20/06/2565 - 21/06/2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
114 ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกําหนด ISO 9001: 2015, ISO/IEC 17025:2017, ISO 14001:2015 4.5 tistr 17/06/2565 - 17/06/2565 ออนไลน์ ปทุมธานี
115 Method Validation ในงานทดสอบทางเคมี 9 tistr 16/06/2565 - 17/06/2565 ออนไลน์ ปทุมธานี
116 SINOVA – Simply Efficient ผลิตภัณฑ์สำหรับงานระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำตอบโจทย์ด้านงบประมาณานที่เชื่อถือได้" อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าโดยทั่วไปและการใช้งานเลือกใช้งานอุปกรณ์ป้องกันดังกล่าว 1.5 BSA 14/06/2565 - 14/06/2565 Online ZOOM กรุงเทพมหานคร
117 พิบัติภัย นั่งร้านชั่วคราวงานก่อสร้าง 4.5 KMUTT 11/06/2565 - 11/06/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
118 อบรมออนไลน์ ผลกระทบของลมที่มีต่อโครงสร้างและการคำนวณแรงลมสำหรับออกแบบอาคารตามมาตรฐาน มยผ.1311-50 13.5 eit 08/06/2565 - 10/06/2565 อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom กรุงเทพมหานคร
119 การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ชนิด Electronic Thermo-hygrometer 4.5 tistr 08/06/2565 - 08/06/2565 ออนไลน์ ปทุมธานี
120 อบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 64 96 fpei 04/06/2565 - 26/06/2565 อาคาร 9 ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
121 2 มิ.ย. 65 สัมมนา เรื่อง "ความปลอดภัยของระบบ Solar Rooftop" (วิศวกรอาสา) 1 coe 02/06/2565 - 02/06/2565 สภาวิศวกร (Online) กรุงเทพมหานคร
122 Defect Work - 2 ( 2 มิถุนายน 2565 ) 7 TOC 02/06/2565 - 02/06/2565 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1) 161 อาคารนันทวัน ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
123 สมาชิก วสท. 06-2565 10 eit 01/06/2565 - 30/06/2565 วสท. กรุงเทพมหานคร
124 In house เรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก (Sling and Lifting Accessories Inspection Technique) 18 eit 01/06/2565 - 02/06/2565 บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ สำนักงานบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
125 การจัดทำและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 9 tistr 31/05/2565 - 01/06/2565 ออนไลน์ ปทุมธานี
126 In house เรื่อง ผู้ตรวจสอบรอกมือสาวและรอกโยกตามมาตรฐานสากล (Inspection & Preventive Maintenance of Manual Hoist in International Standard) 9 eit 31/05/2565 - 31/05/2565 บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ สำนักงานบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
127 workshop การคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม step by step (จังหวัดเชียงใหม่) 4.5 eit 31/05/2565 - 31/05/2565 ห้องประชุมบัวระวง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่
128 การใช้สถิติในงานทดสอบทางเคมี (ใช้คอมพิวเตอร์) 4.5 tistr 30/05/2565 - 30/05/2565 ออนไลน์ ปทุมธานี
129 ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) รุ่น 3 12 NIMT 30/05/2565 - 31/05/2565 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี-แบบออนไลน์ ปทุมธานี
130 ตัวแปรจากผลการทดสอบดิน (บมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง) 9 KMUTT 27/05/2565 - 14/06/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
131 สัมมนาการออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นกลาง 6 ISIT 27/05/2565 - 27/05/2565 สถาบันเหล็ก กรุงเทพมหานคร
132 Healthcare HVAC For Post Covid 9 EEC 27/05/2565 - 27/05/2565 40 อาคารสถาบันอีอีซี รามอินทรา กรุงเทพมหานคร
133 Secret of Fresh Air - online 2.25 EEC 26/05/2565 - 26/05/2565 อาคารสถาบัน อีอีซี รามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
134 ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 ISO/ICE 17025 ISO 14001 และ ISO 18001 รุ่น 3 12 NIMT 26/05/2565 - 27/05/2565 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี-แบบออนไลน์ ปทุมธานี
135 Defect Work - 2 ( 26 พฤษภาคม 2565 ) 7 TOC 26/05/2565 - 26/05/2565 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1) 161 อาคารนันทวัน ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
136 การออกแบบระบบการต่อลงดิน (Grounding System Design II) 26/5/2565 4 KML 26/05/2565 - 26/05/2565 www.kumwell.com กรุงเทพมหานคร
137 การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ: ระดับ 1 รุ่นที่ 28 48 eit 25/05/2565 - 28/05/2565 วสท. ชั้น 6 กรุงเทพมหานคร
138 Defect Work - 1 (Senior) ( 25 พฤษภาคม 2565 ) 7 TOC 25/05/2565 - 25/05/2565 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1) 161 อาคารนันทวัน ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
139 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผู้ตรวจสอบเครนชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก (Truck Mounted Crane Inspector) รุ่นที่ 7 18 eit 24/05/2565 - 25/05/2565 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
140 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Thing กับงานในองค์กร รุ่นที่ 1 18 eit 24/05/2565 - 25/05/2565 ณ ห้องอบรม BIM LAB ชั้น 3 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
141 ระบบตรวจจับควันแบบสุ่มอากาศ Aspirating Smoke Detector (ASD) “SECURITON” สำหรับแจ้งเตือนเพลิงไหม้ 1.5 BSA 24/05/2565 - 24/05/2565 Online ZOOM กรุงเทพมหานคร
142 การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่น 8 13.5 KMUTT 24/05/2565 - 26/05/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
143 การสอบเทียบเครื่องสอบเทียบทางไฟฟ้า 36 NIMT 23/05/2565 - 25/05/2565 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี-แบบ Onsite ปทุมธานี
144 การวางแผนอนุรักษ์พลังงานเบื้อต้น สำหรับสถานประกอบการ 1.5 BSA 23/05/2565 - 23/05/2565 Online ZOOM กรุงเทพมหานคร
145 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” หัวข้อ “ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย” รุ่นที่ 11 14 eit 20/05/2565 - 20/05/2565 ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
146 การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (พ.ศ.2564) รุ่นที่ 2/2565 27 eit 20/05/2565 - 22/05/2565 โรงแรม เอส31 สุขุมวิท กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
147 Defect Work - 2 ( 19 พฤษภาคม 2565 ) 7 TOC 19/05/2565 - 19/05/2565 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1) 161 อาคารนันทวัน ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
148 โครงการอบรมหลักสูตร "Smart Logistics" 21 eng.ru 19/05/2565 - 20/05/2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราคำแหง ณ ห้อง LTB 401 กรุงเทพมหานคร
149 Defect Work - 1 (Senior) ( 18 พฤษภาคม 2565 ) 7 TOC 18/05/2565 - 18/05/2565 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1) 161 อาคารนันทวัน ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
150 โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับกลาง" รุ่นที่ 10 (ภาคปฎิบัติ) 4.5 acat 18/05/2565 - 01/06/2565 ONLINE BY ZOOM กรุงเทพมหานคร
151 ระบบการจัดการเครื่องมือและตีความใบรายงานผลสอบเทียบเครื่องมือวัดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 4.5 tistr 18/05/2565 - 18/05/2565 วว. อบรม online ปทุมธานี
152 ความเข้าใจและการตีความใบรับรองผลการสอบเทียบ รุ่น 3 6 NIMT 18/05/2565 - 18/05/2565 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี-แบบออนไลน์ ปทุมธานี
153 ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซีเมนต์บอร์ด – วีว่าบอร์ด 1 CNT 18/05/2565 - 18/05/2565 บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) (ระบบ Zoom) กรุงเทพมหานคร
154 ระบบการจัดการเครื่องมือและตีความใบรายงานผลสอบเทียบเครื่องมือวัดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 9 tistr 18/05/2565 - 18/05/2565 รร.มาราย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร
155 สารพันปัญหาของระบบป้องกันไฟฟ้า 16.875 CEPT 18/05/2565 - 20/05/2565 จัดออนไลน์ผ่าน Zoom กรุงเทพมหานคร
156 workshop การคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม step by step (จังหวัดสงขลา) 6 eit 17/05/2565 - 17/05/2565 ณ ห้องประชุมศรีวิศว ชั้น 3 อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา สงขลา
157 การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมจำลองการทำงานเครื่องจักรอัตโนมัติ CNC โดยใช้ MTS CNC Simulation Software 40.5 eng.up 17/05/2565 - 20/05/2565 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา
158 workshop การคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม step by step (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 7.5 eit 16/05/2565 - 16/05/2565 ณ ห้องสัมมนาชั้นสองอาคาร บุญถาวร จังหวัดสุราษฏร์ธานี สุราษฎร์ธานี
159 การอบรมมาตรฐานเชิงปฎิบัติการเรื่อง การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 1/2565 18 eit 13/05/2565 - 14/05/2565 วสท. ชั้น 6 กรุงเทพมหานคร
160 Defect Work - 2 ( 12 พฤษภาคม 2565 ) 7 TOC 12/05/2565 - 12/05/2565 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1) 161 อาคารนันทวัน ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
161 อบรมออนไลน์เรื่อง การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นเบื้องต้น 4.5 eit 12/05/2565 - 12/05/2565 ผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
162 การวิเคราะห์ต้นทุนของหม้อแปลงและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 4.5 cot 12/05/2565 - 12/05/2565 zoom กรุงเทพมหานคร
163 การสอบเทียบ Digital Thermometer with sensor 4.5 tistr 12/05/2565 - 12/05/2565 วว. อบรม online ปทุมธานี
164 การออกแบบฐานรากเสาเข็มดินซีเมนต์ (Soil Cement Column Footing) 3 ITD 11/05/2565 - 11/05/2565 ออนไลน์ผ่าน MS Teams กรุงเทพมหานคร
165 Smart City Development 9 EEC 11/05/2565 - 11/05/2565 40 อาคารสถาบันอีอีซี รามอินทรา กรุงเทพมหานคร
166 Defect Work - 1 (Senior) ( 11 พฤษภาคม 2565 ) 7 TOC 11/05/2565 - 11/05/2565 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1) 161 อาคารนันทวัน ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
167 การออกแบบฐานรากเสาเข็มดินซีเมนต์ (บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์) 4.5 KMUTT 11/05/2565 - 11/05/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
168 10 พ.ค. 65 สัมมนา เรื่อง การขอหนังสือรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เฉพาะด้าน) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 3.5 coe 10/05/2565 - 10/05/2565 สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
169 ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017 9 tistr 09/05/2565 - 10/05/2565 ออนไลน์ ปทุมธานี
170 การสอบเทียบ Hand Torque Tools ตามมาตรฐาน ISO 6789:2017 36 NIMT 09/05/2565 - 11/05/2565 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี-แบบ Onsite ปทุมธานี
171 การสอบเทียบ Conductivity Meter 12 NIMT 09/05/2565 - 09/05/2565 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี-แบบ Onsite ปทุมธานี
172 Integration of Renewable Energy Sources with Energy Storage System: Policy, Planning, Design, Solutions, Operation and Contral 18 IEEE 09/05/2565 - 11/05/2565 The Sukosol Hotel, Bangkok กรุงเทพมหานคร
173 การสอบเทียบเครื่องตรวจจับก๊าซ รุ่น 2 12 NIMT 09/05/2565 - 09/05/2565 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี-แบบ Onsite ปทุมธานี
174 โครงการอบรมวิชาชีพเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรม SolidCAM สำหรับงานผลิตอัตโนมัติขั้นสูง 45 eng.up 09/05/2565 - 13/05/2565 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา
175 การอบรมออนไลน์เรื่อง การหาขนาดท่อน้ำดับเพลิงและระบบส่งน้ำดับเพลิงโดยใช้ Hydraulic calculation method สำหรับอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง รุ่นที่ 13 4.5 eit 08/05/2565 - 08/05/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) กรุงเทพมหานคร
176 โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับกลาง" รุ่นที่ 10 36 acat 07/05/2565 - 11/06/2565 ONLINE BY ZOOM กรุงเทพมหานคร
177 อบรมหลักสูตรวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย รุ่นที่ 51 96 fpei 07/05/2565 - 29/05/2565 อาคาร9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
178 ระบบข้อกำหนดและเทคนิคการประยุกต์ใช้มาตรฐาน GHP & HACCP CODEX (New Revision 2020) 9 tistr 06/05/2565 - 06/05/2565 ห้องประชุม มทร.ธัญบุรี ปทุมธานี
179 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ (Electric Hoist & Overhead Crane Inspector) รุ่นที่ 9 18 eit 06/05/2565 - 07/05/2565 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และศูนย์ฝึกอบรมปั้นจั่นเหนือศีรษะ บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กรุงเทพมหานคร
180 หลักมูลฐานของการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์อาคารสำคัญ (Module 3) 4.5 thaitca 06/05/2565 - 06/05/2565 อาคาร วสท. Online Zoom กรุงเทพมหานคร
181 Automatic Sprinkler System (6 พฤษภาคม 2565) 7 TOC 06/05/2565 - 06/05/2565 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) 57 ม.4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง ชลบุรี
182 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้" รุ่นที่ 18 14 eit 06/05/2565 - 06/05/2565 ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
183 การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (พ.ศ.2564) จ.ระยอง 27 eit 05/05/2565 - 07/05/2565 โรงแรม แคนทารี เบย์ จ.ระยอง ระยอง
184 การบริหารโครงการสู่ความสำเร็จขององค์กร 9 cot 05/05/2565 - 05/05/2565 zoom กรุงเทพมหานคร
185 Defect Work - 2 ( 5 พฤษภาคม 2565 ) 7 TOC 05/05/2565 - 05/05/2565 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1) 161 อาคารนันทวัน ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
186 การตรวจสอบหม้อน้ำ (Boiler Inspection) : ภาคปฏิบัติ 6 tistr 05/05/2565 - 05/05/2565 วว. ปทุมธานี
187 หลักสูตร การตรวจสอบความปลอดภัยของถนนในงานบำรุงทาง โดยวิธีการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1.5 DOH 01/05/2565 - 30/06/2565  www.doh.go.th กรุงเทพมหานคร
188 สมาชิก วสท. 05-2565 10 eit 01/05/2565 - 31/05/2565 วสท. กรุงเทพมหานคร
189 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 58 9 eit 30/04/2565 - 30/04/2565 วสท. ชั้น 6 กรุงเทพมหานคร
190 โครงการอบรมการระบายอากาศตามมาตรฐาน ASHRAE 62.1 3 eng.up 30/04/2565 - 30/04/2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา
191 Electric Vehicle Data Analytics and Segmentation with Python 11.25 CEPT 29/04/2565 - 30/04/2565 จัดออนไลน์ผ่าน Zoom กรุงเทพมหานคร
192 แนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับใหม่ (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 4.5 tistr 29/04/2565 - 29/04/2565 zoom online ปทุมธานี
193 การออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ รุ่นที่ 3 18 MECT 29/04/2565 - 30/04/2565 อาคาร วสท. ชั้น 3 กรุงเทพมหานคร
194 การอบรมออนไลน์เรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน รุ่นที่ 6 (ตามมาตราฐานใหม่ วสท. เท่านั้น) 6 eit 29/04/2565 - 29/04/2565 ผ่านระบบ ZOOM กรุงเทพมหานคร
195 สัมมนาการออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐาน 6 ISIT 29/04/2565 - 29/04/2565 สถาบันเหล็ก กรุงเทพมหานคร
196 การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษา รถแบคโฮ Inspection and Maintenance of Hydraulic Excavator (Back hoe) รุ่นที่ 3 6 eit 29/04/2565 - 29/04/2565 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
197 การตรวจสอบหม้อน้ำ (Boiler Inspection) 3 tistr 28/04/2565 - 28/04/2565 วว. ปทุมธานี
198 อบรมหลักสูตร บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมงาน 6 PPS 28/04/2565 - 28/04/2565 อาคาร 103 ห้องอบรม ชั้น 4 กรุงเทพมหานคร
199 การประเมินค่าความไม่แน่นอนขั้นพื้นฐาน สำหรับการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 9 tistr 28/04/2565 - 29/04/2565 online ผ่านโปรแกรม zoom กรุงเทพมหานคร
200 Defect Work - 2 ( 28 เมษายน 2565 ) 7 TOC 28/04/2565 - 28/04/2565 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1) 161 อาคารนันทวัน ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
201 เทคโนโลยีป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 4.5 cot 28/04/2565 - 28/04/2565 zoom กรุงเทพมหานคร
202 โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 28 24 TGBI 28/04/2565 - 29/04/2565 โรงแรม SC PARK กรุงเทพมหานคร
203 การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าและการเลือกใช้อุปกรณ์ตามมาตรฐาน มอก. 3024 /28/04/2565 3 KML 28/04/2565 - 28/04/2565 สัมนาออนไลน์ผ่านระบบZoom กรุงเทพมหานคร
204 อบรมออนไลน์ พฤติกรรมและการคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลัง (ขั้นพื้นฐาน) ตามมาตรฐาน วสท. ฉบับใหม่ (011008-21) และ ACI z318-11) 24 eit 28/04/2565 - 06/05/2565 อบรมผ่านโปรแกรม Zoom อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
205 อบรมเพื่อเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 5.5 TOC 27/04/2565 - 27/04/2565 ห้องประชุมชั้น 6 (Room A)อาคารโอเนสทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
206 การทบทวนความรู้สาขาวิศวกรรมเครื่องกล รุ่นที่ 2 หมวดเครื่องกำเนิดไอน้ำและภาชนะรับแรงดัน วิชา ME-PV ภาชนะรับแรงดัน 3 eit 27/04/2565 - 27/04/2565 Online Zoom กรุงเทพมหานคร
207 การทบทวนความรู้สาขาวิศวกรรมเครื่องกล รุ่นที่ 2 หมวดเครื่องกำเนิดไอน้ำและภาชนะรับแรงดัน วิชา ME-FN เตาอุตสาหกรรม 3 eit 27/04/2565 - 27/04/2565 Online ผ่าน Zoom กรุงเทพมหานคร
208 การตรวจสอบงานยกและการใช้งานอย่างปลอดภัย 1.5 CNT 27/04/2565 - 27/04/2565 บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) (ระบบ Zoom) กรุงเทพมหานคร
209 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด รุ่น 3 12 NIMT 27/04/2565 - 28/04/2565 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี-แบบออนไลน์ ปทุมธานี
210 การสอบเทียบออสซิลโลสโคปด้วยชุดมาตรฐานใหม่ 12 NIMT 27/04/2565 - 28/04/2565 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี-แบบออนไลน์ ปทุมธานี
211 การประยุกต์ใช้ไฟไนต์เอลิเมนต์ในการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมของแข็งอย่างมืออาชีพ 13.5 tistr 27/04/2565 - 29/04/2565 วว. ปทุมธานี
212 อบรมเพื่อเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 5.5 TOC 26/04/2565 - 26/04/2565 ห้องประชุมชั้น 6 (Room A)อาคารโอเนสทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
213 การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางความชื้นในอากาศ 12 NIMT 25/04/2565 - 26/04/2565 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี-แบบออนไลน์ ปทุมธานี
214 ข้อกำหนดและเทคนิคด้านระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ISO 22000:2018 4.5 tistr 25/04/2565 - 25/04/2565 การฝึกอบรมแบบออนไลน์ ปทุมธานี
215 ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 18 tistr 25/04/2565 - 26/04/2565 บจก. ไทยโกเบลโก้ จ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ
216 การวางแผนงานด้วย Primavera Program รุ่นที่ 2 30 ITD 25/04/2565 - 29/04/2565 ห้องสัมมนา ชั้น 37 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร
217 โครงการอบรม หลักสูตร การควบคุมงานเสาเข็มเจาะ รุ่นที่ 2 2.25 eit 24/04/2565 - 24/04/2565 online zoom กรุงเทพมหานคร
218 การอบรมเรื่อง กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และผู้บริหารควรรู้ 6 eit 23/04/2565 - 23/04/2565 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
219 BIM FOR CONSTRUCTION MANAGEMENT 9 bimuser 23/04/2565 - 24/04/2565 บริษัท ไทย บิม ยูสเซอร์ จำกัด (ออนไลน์) นนทบุรี
220 โครงการ THAI TAB อบรมวิชาชีพ "วิศวกรปรับเเต่งระบบน้ำในระบบปรับอากาศ" รุ่นที่ 1 11 acat 23/04/2565 - 30/04/2565 เเบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM กรุงเทพมหานคร
221 Automatic Sprinkler System ( 22 เมษายน 2565 ) 7 TOC 22/04/2565 - 22/04/2565 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) 57 ม.4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง ชลบุรี
222 การอบรมออนไลน์เรื่อง การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 49 13.5 eit 22/04/2565 - 24/04/2565 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM กรุงเทพมหานคร
223 การอบรมออนไลน์เรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 38 18 eit 22/04/2565 - 24/04/2565 ออนไลน์ผ่านระะบบ Zoom กรุงเทพมหานคร
224 การสอบเทียบและทวนสอบตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Air Temperature Controlled Chamber) โดยวิธีการมาตรฐาน TLAS:G-20 4.5 tistr 22/04/2565 - 22/04/2565 Zoom Online ปทุมธานี
225 การทดสอบบรรจุภัณฑ์กระดาษ 4.5 tistr 22/04/2565 - 22/04/2565 online ผ่านโปรแกรม zoom กรุงเทพมหานคร
226 หลักมูลฐานของการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์อาคารสำคัญ (Module 2) 4.5 thaitca 22/04/2565 - 22/04/2565 อาคาร วสท. Online Zoom กรุงเทพมหานคร
227 ความรู้พื้นฐานงนระบบประกอบอาคาร (บมจ.คริสเตียนี) 4.5 KMUTT 21/04/2565 - 21/04/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
228 Defect Work - 2 ( 21 เมษายน 2565 ) 7 TOC 21/04/2565 - 21/04/2565 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1) 161 อาคารนันทวัน ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
229 การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (พ.ศ.2564) จ.เชียงใหม่ 27 eit 21/04/2565 - 23/04/2565 โรงแรม แคนทารี ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่
230 การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ เครื่องอัลตราซาวด์กายภาพบำบัด (Calibration Procedure for Medical Measuring Device of Therapeutic Ultrasound) 12 NIMT 21/04/2565 - 22/04/2565 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี-แบบออนไลน์ ปทุมธานี
231 ความรู้พื้นฐานงานระบบประกอบอาคาร 3 CNT 21/04/2565 - 21/04/2565 บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) (ระบบ Zoom) กรุงเทพมหานคร
232 การวิเคราะห์ความเสียหายทางกลของเครื่องจักร 9 tistr 20/04/2565 - 22/04/2565 วว. ปทุมธานี
233 เทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) 4.5 cot 20/04/2565 - 20/04/2565 zoom กรุงเทพมหานคร
234 การอบรมออนไลน์เรื่อง ออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวิธียูนิไฟด์ (Unified Method) 1/2565 12 eit 20/04/2565 - 23/04/2565 โปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
235 อบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง 6 PPS 20/04/2565 - 20/04/2565 อาคาร 103 ห้องอบรม ชั้น 4 กรุงเทพมหานคร
236 20-04-65 อบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาต ระดับสามัญ และระดับวุฒิวิศวกร 6 coe 20/04/2565 - 20/04/2565 กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
237 Defect Work - 1 (Senior ) ( 20 เมษายน 2565 ) 7 TOC 20/04/2565 - 20/04/2565 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1) 161 อาคารนันทวัน ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
238 การสร้างแบบจำลองและวิเคราะห์โครงสร้าง พื้น-ฐานราก ด้วย SAFE2016 15 eng.sut 17/04/2565 - 26/04/2565 จัดการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM นครราชสีมา
239 ASHRAE Webinar 5 "ฺBuilding Decarbonization By ASHRAE President" 6 Ashrae_TH 14/04/2565 - 14/04/2565 ประชุมทางไกลผ่านZoom กรุงเทพมหานคร
240 Heat pump High Temp 1.5 BSA 11/04/2565 - 11/04/2565 Application Zoom กรุงเทพมหานคร
241 การอบรมออนไลน์เรื่อง ปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง รุ่นที่ 8 12 eit 09/04/2565 - 10/04/2565 ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom กรุงเทพมหานคร
242 การออกแบบอาคารสูงต้านทานแผ่นดินไหวและแรงลม พร้อมกรณีศึกษาอาคาร Magnolias Waterfront Residences และ อาคาร G Land Towe 4.5 EIH 09/04/2565 - 09/04/2565 อบรมออนไลน์ผ่านระบบ zoom กรุงเทพมหานคร
243 ระบบดับเพลิง ในร้านอาหาร 1.5 BSA 09/04/2565 - 09/04/2565 Application Zoom กรุงเทพมหานคร
244 Applied Psychrometrict Chart 9 EEC 08/04/2565 - 08/04/2565 40 รามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
245 หลักสูตร "ผู้ควบคุมงานก่อสร้างระบบเคเบิ้ลใต้ดิน" 18 PEA.EN 08/04/2565 - 09/04/2565 ณ บริษัท ภัทรวุฒิ ดริล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 208 ถนนหทัยราษฎร์ 39 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม. กรุงเทพมหานคร
246 Automatic Sprinkler System ( 8 เมษายน 2565 ) 7 TOC 08/04/2565 - 08/04/2565 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) 57 ม.4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง ชลบุรี
247 มาตรฐานติดตั้งทางไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย ฉบับล่าสุด พ.ศ. 2564 9.75 ASEFA 08/04/2565 - 08/04/2565 ห้องประชุม Learning Center บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) สมุทรสาคร
248 05-04-2565 การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2565 3 coe 05/04/2565 - 05/04/2565 การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2565 โปรแกรม Cisco WebEx กรุงเทพมหานคร
249 หน้าที่และความรับผิดชอบ ของ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ผู้ครอบครองอาคาร และเจ้าของอาคารและกฎหมายใหม่ที่วิศวกรควรรู้ 1.5 BSA 05/04/2565 - 05/04/2565 Application ZOOM กรุงเทพมหานคร
250 การอบรมออนไลน์เรื่อง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 45 12 eit 02/04/2565 - 03/04/2565 ออนไลน์ผ่าน Zoom กรุงเทพมหานคร
251 การอบรมเรื่อง ผู้ตรวจสอบรอกมือสาวและรอกโยกตามมาตรฐานสากล (Inspection & Preventive Maintenance of Manual Hoist in International Standard) รุ่นที่ 4 9 eit 02/04/2565 - 02/04/2565 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
252 การประกันและการควบคุมคุณภาพสำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 4.5 tistr 01/04/2565 - 01/04/2565 online ผ่านโปรแกรม zoom กรุงเทพมหานคร
253 การอบรมเรื่อง การออกแบบ ติดตั้ง และการบำรุงรักษาระบบ Solar Rooftop ตามมาตรฐาน วสท. รุ่นที่ 1/2565 18 eit 01/04/2565 - 02/04/2565 โรงแรม แมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานคร
254 Automatic Sprinkler System ( 1 เมษายน 2565 ) 7 TOC 01/04/2565 - 01/04/2565 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) 57 ม.4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง ชลบุรี
255 สมาชิก วสท. 04-2565 10 eit 01/04/2565 - 30/04/2565 วสท. กรุงเทพมหานคร
256 การออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ รุ่นที่ 2 18 MECT 01/04/2565 - 02/04/2565 อาคาร วสท. ชั้น 3 กรุงเทพมหานคร
257 การทบทวนความรู้สาขาวิศวกรรมเครื่องกล รุ่นที่ 2 วิชา ME-BR เครื่องกำเนิดไอน้ำ 6 eit 01/04/2565 - 01/04/2565 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom กรุงเทพมหานคร
258 แนวคิดการประเมินมาตรการไฟฟ้า 1.5 BSA 01/04/2565 - 01/04/2565 Application Zoom กรุงเทพมหานคร
259 การอบรมเรื่อง การออกแบบจุดต่อและการสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป รุ่นที่ 16 18 eit 01/04/2565 - 02/04/2565 อาคาร วสท กรุงเทพมหานคร
260 การอบรมออนไลน์เรื่อง พัฒนาทักษะในการดับเพลิงกู้ภัยภายในอาคาร 18 eit 31/03/2565 - 02/04/2565 ผ่านระบบออนไลน์ zoom กรุงเทพมหานคร
261 ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) ที่วิศวกรต้องรู้ 31-3-2565 3 KML 31/03/2565 - 31/03/2565 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom กรุงเทพมหานคร
262 อาชีพพิเศษ Internal Audit 1.5 BSA 30/03/2565 - 30/03/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom กรุงเทพมหานคร
263 Lesson Learned of Construction (ISO 90012015 External Audit SGS) 1 CNT 29/03/2565 - 29/03/2565 บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) (ระบบ Zoom) กรุงเทพมหานคร
264 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Revit MEP Essential รุ่นที่ 1 27 eit 29/03/2565 - 31/03/2565 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
265 การอบรมออนไลน์ เรื่อง Revit MEP Essential รุ่นที่ 1 13.5 eit 29/03/2565 - 31/03/2565 ผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
266 หลักเกณฑ์ แนวทางการขอเลื่อนระดับสามัญวิศวกร และขอภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา 3 ITD 28/03/2565 - 28/03/2565 ออนไลน์ผ่าน MS Teams กรุงเทพมหานคร
267 การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO / IEC 17025:2017 9 tistr 28/03/2565 - 29/03/2565 ออนไลน์ ปทุมธานี
268 การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 9 tistr 28/03/2565 - 29/03/2565 ออนไลน์ ปทุมธานี
269 การประยุกต์ใช้ GHPs และ HACCP Version 2020 4.5 tistr 28/03/2565 - 28/03/2565 zoom online ปทุมธานี
270 High Voltage Substation: Connection Code, Design, Testing and Commissioning 18 IEEE 28/03/2565 - 30/03/2565 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร
271 พื้นฐานการออกแบบและเลือกใช้คอยล์ทำความเย็น 3 eng.up 26/03/2565 - 26/03/2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา
272 โครงการอบรม หลักสูตร การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง : มุมมองของวิศวกรและนักกฎหมาย รุ่นที่ 5 12 eit 26/03/2565 - 27/03/2565 zoom onlline กรุงเทพมหานคร
273 การอบรมออนไลน์เรื่อง การออกแบบระบบก๊าซเชื้อเพลิง รุ่นที่ 12 6 eit 26/03/2565 - 26/03/2565 ออนไลน์ผ่าน Zoom กรุงเทพมหานคร
274 Automatic Sprinkler System ( 25 มีนาคม 2565 ) 7 TOC 25/03/2565 - 25/03/2565 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) 57 ม.4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง ชลบุรี
275 หลักมูลฐานของการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์อาคารสำคัญ (Module 1) 4.5 thaitca 25/03/2565 - 25/03/2565 อาคาร วสท. Online Zoom กรุงเทพมหานคร
276 อบรมออนไลน์ การเลือก การใช้ และการตรวจสอบ Safety valve สำหรับหม้อน้ำตาม ASME และ API (Safety Valve for Boiler Safety) รุ่นที่ 8 6 eit 25/03/2565 - 25/03/2565 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
277 การสัมมนาและศึกษาดูงาน การออกแบบติดตั้ง SUPER TRUSS ในโครงการปรับปรุงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รุ่นที่ 2 6 eit 24/03/2565 - 24/03/2565 อาคาร วสท.และ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
278 การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน UKAS LAB 14 รุ่น 2 12 NIMT 23/03/2565 - 24/03/2565 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี-แบบออนไลน์ ปทุมธานี
279 ASHRAE Webinar 4 Leveraging AI/ML for Smart HVAC and Disease control 1.5 Ashrae_TH 23/03/2565 - 23/03/2565 ประชุมทางไกลผ่าน Zoom กรุงเทพมหานคร
280 ความรู้งานตอกเสาเข็มขั้นพื้นฐานและการแก้ไขปัญหา 1.5 CNT 23/03/2565 - 23/03/2565 บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) (ระบบ Zoom) กรุงเทพมหานคร
281 การทบทวนความรู้สาขาวิศวกรรมเครื่องกล รุ่นที่ 2 วิชา ME-MC01 ปั่นจั่น (Crane) 3 eit 22/03/2565 - 22/03/2565 ออนไลน์ผ่าน Zoom กรุงเทพมหานคร
282 อบรมเรื่อง การออกแบบทำแบบอาคารโดย ARCHICAD BIM พร้อมถอดปริมาณ BOQ รุ่นที่ 1 27 eit 22/03/2565 - 24/03/2565 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
283 การวิเคราะห์ด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานทางกลด้วยโปรแกรม ANSYS 12 tistr 22/03/2565 - 23/03/2565 วว. ปทุมธานี
284 การทบทวนความรู้สาขาวิศวกรรมเครื่องกล รุ่นที่ 2 วิชา ME-MC02 ลิฟต์และบันไดเลื่อน 3 eit 22/03/2565 - 22/03/2565 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom กรุงเทพมหานคร
285 เฉพาะกลุ่ม - การซ่อมบำรุงอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าอย่างปลอดภัย 22.5 CEPT 21/03/2565 - 23/03/2565 ผ่าน Zoom ออนไลน์ กรุงเทพมหานคร
286 การแปลความและประยุกต์ใช้ใบรายงานผลการสอบเทียบเพื่อควบคุมคุณภาพ 12 NIMT 21/03/2565 - 22/03/2565 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี-แบบออนไลน์ ปทุมธานี
287 การเลือกใช้เครื่องสูบน้ำอย่างถูกต้อง เพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า รุ่นที่ 15 6 eit 20/03/2565 - 20/03/2565 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom กรุงเทพมหานคร
288 การพัฒนาทักษะการออกแบบ การติดตั้ง การตรวจสอบและการทดสอบ ระบบ Building Management System (BMS) 6 stecon 19/03/2565 - 19/03/2565 ห้องประชุม หน่วยงานโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู-เหลือง กรุงเทพมหานคร
289 Automatic Sprinkler System ( 18 มีนาคม 2565 ) 7 TOC 18/03/2565 - 18/03/2565 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) 57 ม.4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง ชลบุรี
290 ฉนวนกันความร้อนและม่านกันควันกันไฟ 1.5 CNT 17/03/2565 - 17/03/2565 บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) (ระบบ Zoom) กรุงเทพมหานคร
291 กรณีศึกษา การกัดเซาะชายฝั่งเขาหลัก แหลมปะการัง 1.5 cot 17/03/2565 - 17/03/2565 COT กรุงเทพมหานคร
292 อบรมหลักสูตร ระบบ ISO 9001:2015 ในการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 6 PPS 17/03/2565 - 17/03/2565 อาคาร 103 ห้องอบรม ชั้น4 กรุงเทพมหานคร
293 ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 9 tistr 17/03/2565 - 18/03/2565 online ผ่านโปรแกรม zoom กรุงเทพมหานคร
294 16 มี.ค.65 การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตระดับสามัญ ระดับวุฒิวิศวกร 3 coe 16/03/2565 - 16/03/2565 สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร
295 การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคารระดับต้น (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 2/2565 18 eit 16/03/2565 - 17/03/2565 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
296 โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 36 18 eit 16/03/2565 - 18/03/2565 zoom online กรุงเทพมหานคร
297 โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 36 36 eit 16/03/2565 - 18/03/2565 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
298 การอบรมออนไลน์เรื่อง การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 35 9 eit 15/03/2565 - 16/03/2565 ผ่านระบบ ZOOM กรุงเทพมหานคร
299 พื้นฐานการออกแบบระบบอัดอากาศบันไดหนีไฟและโถงลิฟต์ดับเพลิง 3 eng.up 13/03/2565 - 13/03/2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา
300 การอบรมออนไลน์เรื่อง หลักการป้องกันอัคคีภัยกับการออกแบบและปรับปรุงอาคารให้ปลอดภัย รุ่นที่ 3 4.5 eit 13/03/2565 - 13/03/2565 ผ่านระบบ Zoom กรุงเทพมหานคร
301 การอบรมเรื่อง เทคนิคการจัดทำรายงานตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น ตามแบบ ปจ.1 และ ปจ.2 รุ่นที่ 3 Module 1 รถปั้นจั่นและปั้นจั่นติดตั้งบนรถบรรทุก (ตามแบบ ปจ.2) Module 2 ปั้นจั่นเหนือศีรษะและปั้นจั่นขาสูง (ตามแบบ ปจ.1) Module 3 ปั้นจั่นหอสูงและปั้นจั่นเดอร์ริก (ตามแบบ ปจ.1) 12 eit 12/03/2565 - 13/03/2565 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
302 โครงการอบรม เรื่อง การควบคุมงานเสาเข็มเจาะ 2.25 eit 11/03/2565 - 11/03/2565 ONLINE ZOOM กรุงเทพมหานคร
303 การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (พ.ศ.2564) รุ่นที่ 1/2565 27 eit 11/03/2565 - 13/03/2565 โรงแรม เอส รัชดา เลเซอร์ กรุงเทพมหานคร
304 Automatic Sprinkler System (11 มีนาคม 2565 ) 7 TOC 11/03/2565 - 11/03/2565 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) 57 ม.4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง ชลบุรี
305 หลักสูตร "การขนส่งชิ้นงานขนาดใหญ่และน้ำหนักมากเป็นพิเศษ" รุ่นที่ 4 (1/2565) 3 ITD 11/03/2565 - 11/03/2565 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams กรุงเทพมหานคร
306 อบรมหลักสูตร การบริหารโครงการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ P6 12 PPS 11/03/2565 - 12/03/2565 อาคาร103 ห้องอบรม ชั้น4 กรุงเทพมหานคร
307 การอบรมออนไลน์เรื่อง การประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของภาชนะรับความดัน รุ่นที่ 7 18 eit 10/03/2565 - 12/03/2565 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom กรุงเทพมหานคร
308 การบำบัดฟื้นฟูการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงาน 4.5 cot 10/03/2565 - 10/03/2565 โปรเเกรม zoom กรุงเทพมหานคร
309 ASHRAE Webinar 3 "CFD for Indoor Environment Study" 3 Ashrae_TH 09/03/2565 - 09/03/2565 ประชุมทางไกลผ่าน Zoom กรุงเทพมหานคร
310 โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้พื้นฐานงาน Steel structure ให้กับ SCG Chemicals 4.5 eit 09/03/2565 - 09/03/2565 ONLINE ZOOM กรุงเทพมหานคร
311 ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) รุ่น 2 12 NIMT 09/03/2565 - 10/03/2565 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี-แบบออนไลน์ ปทุมธานี
312 การวางแผนงานด้วย Primavera Program รุ่นที่ 1 36 ITD 09/03/2565 - 22/03/2565 ห้องสัมมนา ชั้น 37 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร
313 การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบเครื่อง Roundness measuring instrument 12 NIMT 09/03/2565 - 10/03/2565 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี-แบบออนไลน์ ปทุมธานี
314 การบริหารโครงการงานปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร รุ่น 2 9 KMUTT 09/03/2565 - 10/03/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
315 โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับต้น" รุ่นที่ 10/1 (ภาคปฏิบัติ) 4.5 acat 09/03/2565 - 23/03/2565 ONLINE BY ZOOM กรุงเทพมหานคร
316 Variable Renewable Energy (VRE) Utilization in Power Grids 21 CEPT 09/03/2565 - 11/03/2565 ออนไลน์ ผ่านซูม กรุงเทพมหานคร
317 เทคโนโลยีระบบดับเพลิงสำหรับระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออน 1.5 BSA 08/03/2565 - 08/03/2565 สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM กรุงเทพมหานคร
318 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 4.5 tistr 08/03/2565 - 08/03/2565 Zoom On-line ปทุมธานี
319 "ผู้ตรวจสอบอาคาร" รุ่นที่ 14 204 DPT 07/03/2565 - 16/03/2565 โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ , กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
320 การสอบเทียบ Digital Thermometer 12 NIMT 07/03/2565 - 08/03/2565 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี-แบบออนไลน์ ปทุมธานี
321 การอบรมออนไลน์เรื่อง ระบบดับเพลิงด้วยน้ำสำหรับอาคารคลังสินค้า รุ่นที่ 6 9 eit 05/03/2565 - 06/03/2565 ผ่านระบบ Zoom กรุงเทพมหานคร
322 หลักการสำรวจ ตรวจสอบ ประเมินและซ่อมแซมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (กรณีศึกษา) 4.5 EIH 05/03/2565 - 05/03/2565 การอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
323 ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารควบคุมงานก่อสร้างระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง วิศวกรสนาม 18.2 STI 05/03/2565 - 02/04/2565 ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
324 การออกแบบโครงสร้างด้วย SAP2000 เพื่อยื่นของอนุญาตก่อสร้าง รุ่น5 15 eng.sut 05/03/2565 - 14/03/2565 จัดกิจกรรมการสอนออนไลน์ โดยผ่านโปรแกรม zoom นครราชสีมา
325 การอบรมเรื่อง ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 54 96 eit 04/03/2565 - 26/03/2565 ภาควิชาการ: วันที่ 4,5,6,11,12,13 มีนาคม 2565 (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์) ภาคปฏิบัติ: วันที่ 19, 26 มีนาคม 2565 (เสาร์) อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
326 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 17 14 eit 04/03/2565 - 04/03/2565 ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
327 การอบรมออนไลน์เรื่อง การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ รุ่นที่ 17 12 eit 04/03/2565 - 05/03/2565 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom กรุงเทพมหานคร
328 Healthcare Facility Standard 9 EEC 04/03/2565 - 04/03/2565 40 อาคารสถาบันอีอีซี ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
329 Automatic Sprinkler System ( 4 มีนาคม 2565 ) 7 TOC 04/03/2565 - 04/03/2565 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) 57 ม.4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง ชลบุรี
330 การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก (Sling and Lifting Accessories Inspection Technique) รุ่นที่ 15 18 eit 04/03/2565 - 05/03/2565 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท กรุงเทพมหานคร
331 รีเลย์ป้องกันไฟฟ้า หลักการและการประยุกต์ใช้งาน 33.75 CEPT 03/03/2565 - 05/03/2565 อบรมผ่านซูม กรุงเทพมหานคร
332 REVIT TECHNICAL MODELING 9 bimuser 02/03/2565 - 03/03/2565 บริษัท ไทย บิม ยูสเซอร์ จำกัด (ออนไลน์) นนทบุรี
333 สมาชิก วสท. 03-2565 10 eit 01/03/2565 - 31/03/2565 วสท. กรุงเทพมหานคร
334 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคลของกรมทางหลวง (KPI Cascading) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีออนไลน์ผ่านระบบ Zoom 36 DOH 01/03/2565 - 10/03/2565 วิทยากร บรรยาย ณ สถานที่ตั้งของวิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการ รับฟัง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน หรือสถานที่พักของตนเอง กรุงเทพมหานคร
335 หลักสูตร งานบำรุงรักษาทาง โดยวิธีการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 3 DOH 01/03/2565 - 30/04/2565 www.doh.go.th กรุงเทพมหานคร
336 อบรมหลักสูตร เตรียมความพร้อมวิศวกรใหม่ รุ่น 16 113 ITD 01/03/2565 - 31/03/2565 ITD TRAINING ACADEMY ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร
337 Smart Grid: Concepts, Modernization, IT/OT Convergence, Infrastructure, Analytics and Enterprise Data Management, Standards and Interoperability – Lessons Learned 18 IEEE 28/02/2565 - 02/03/2565 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร
338 โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับต้น" รุ่นที่ 10/1 36 acat 26/02/2565 - 02/04/2565 ONLINE BY ZOOM กรุงเทพมหานคร
339 อบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 63 96 fpei 26/02/2565 - 20/03/2565 อาคาร 9 ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
340 การอบรมเรื่อง Transmission and Distribution System รุ่นที่ 1/2565 18 eit 26/02/2565 - 27/02/2565 วสท. ชั้น 6 กรุงเทพมหานคร
341 การอบรมออนไลน์เรื่อง มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 8 6 eit 25/02/2565 - 25/02/2565 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM กรุงเทพมหานคร
342 โครงการอบรม หลักสูตร การเจาะสำรวจดินและการทำรายงานผลเจาะสำรวจ เพื่อเตรียมความพร้อมเลื่อนเป็นสามัญวิศวกรสาขาโยธา 18 eit 25/02/2565 - 26/02/2565 ณ ห้องประชุมย่อย 2 อาคารศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 9 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง ตรัง
343 Automatic Sprinkler System ( 25 กุมภาพันธ์ 2565 ) 7 TOC 25/02/2565 - 25/02/2565 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) 57 ม.4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง ชลบุรี
344 กระจกอลูมิเนียมสำหรับงานอาคาร 1.5 CNT 24/02/2565 - 24/02/2565 บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย ) (ระบบ Zoom) กรุงเทพมหานคร
345 โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 27 24 TGBI 24/02/2565 - 25/02/2565 โรงแรม SC PARK กรุงเทพมหานคร
346 Defect Work - 2 ( 24 กุมภาพันธ์ 2565 ) 7 TOC 24/02/2565 - 24/02/2565 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1) 161 อาคารนันทวัน ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
347 การออกแบบระบบการต่อลงดิน (Grounding System Design : Part I) 24-2-2565 4 KML 24/02/2565 - 24/02/2565 สัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting กรุงเทพมหานคร
348 การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO / IEC 17025:2017 9 tistr 23/02/2565 - 24/02/2565 อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom กรุงเทพมหานคร
349 กระบวนการเชื่อมและการเขียน WPS และ PQR ตามมาตรฐานสากล 13.5 tistr 23/02/2565 - 25/02/2565 วว. ปทุมธานี
350 ศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานตามหลักมาตรฐานสากลด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมที่ทันสมัยและตามที่กฎหมายกำหนด " 6 eng.ru 23/02/2565 - 25/02/2565 ณ เทศบาลหัวทะเล อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา
351 ตัวแปรจากผลการทดสอบดินกับการออกแบบฐานราก 4.5 KMUTT 23/02/2565 - 23/02/2565 ณ ห้องประชุม AD-910 ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
352 Road Safety Audit รุ่นที่ 15 13.5 RATH 23/02/2565 - 25/02/2565 สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย นนทบุรี
353 โครงการอบรม หลักสูตร ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา รุ่นที่ 16 18 eit 23/02/2565 - 25/02/2565 ONLINE ZOOM กรุงเทพมหานคร
354 Defect Work - 1 (Senior ) ( 23 กุมภาพันธ์ 2565 ) 7 TOC 23/02/2565 - 23/02/2565 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1) 161 อาคารนันทวัน ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
355 ทิศทางการพัฒนาด้านวิศวกรรมการออกแบบและก่อสร้างสำหรับประเทศไทย 6.5 kbu 23/02/2565 - 23/02/2565 ห้องสัมนาใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร
356 วิทยากรปั้นจั่น 9 tistr 22/02/2565 - 23/02/2565 วว. ปทุมธานี
357 การอบรมออนไลน์เรื่อง การเลือก การใช้งาน และการทดสอบแผงสวิตซ์แรงดันปานกลาง-แรงต่ำ ตามมาตรฐาน IEC รุ่นที่ 1/2565 4.5 eit 22/02/2565 - 22/02/2565 วสท. (จัดออนไลน์) กรุงเทพมหานคร
358 โปรแกรมการฝึกอบรมการตรวจติดตามภายใน INTERNAL AUDIT : ISO9001:2015 13 cot 22/02/2565 - 23/02/2565 บริษัท COT กรุงเทพมหานคร
359 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานตามหลักมาตรฐานสากลด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมที่ทันสมัยและตามที่กฎหมายกำหนด " 19.5 eng.ru 21/02/2565 - 22/02/2565 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี
360 โครงการอบรม หลักสูตร การออกแบบรอยต่อ การประยุกต์ใช้งาน และการควบคุมคุณภาพชิ้นส่วนสำเร็จรูป ให้กับ SCG Chemicals 9 eit 21/02/2565 - 22/02/2565 ONLINE MS TEAM กรุงเทพมหานคร
361 "การทดสอบวัสดุ ระดับต้น" รุ่นที่ 2 576 DPT 21/02/2565 - 28/02/2565 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร และ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ประตูน้ำพระอินทร์ จ.พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร
362 การออกแบบโครงสร้างอาคารสูงด้วย ETABS รุ่น1 15 eng.sut 21/02/2565 - 02/03/2565 จัดการสอนผ่านออนไลน์ โปรแกรม ZOOM นครราชสีมา
363 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด รุ่น 2 12 NIMT 21/02/2565 - 22/02/2565 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี-แบบออนไลน์ ปทุมธานี
364 การอบรมออนไลน์เรื่อง การหาขนาดท่อน้ำดับเพลิงและระบบส่งน้ำดับเพลิงโดยใช้ Hydraulic calculation method สำหรับอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง รุ่นที่ 12 4.5 eit 20/02/2565 - 20/02/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom กรุงเทพมหานคร
365 โครงการอบรม หลักสูตร การแก้ไขเสาเข็มเยื้องศูนย์ รุ่นที่ 2 2.25 eit 19/02/2565 - 19/02/2565 ONLINE ZOOM กรุงเทพมหานคร
366 Automatic Sprinkler System ( 18 กุมภาพันธ์ 2565 ) 7 TOC 18/02/2565 - 18/02/2565 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) 57 ม.4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง ชลบุรี
367 การตรวจสอบระหว่างใช้งานสำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 4.5 tistr 18/02/2565 - 18/02/2565 วว. ปทุมธานี
368 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 23 9 eit 18/02/2565 - 18/02/2565 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
369 วิศวกรรมและการบริหารงานก่อสร้าง รุ่นที่ 3 (นวัตกรรมการบริหารงานก่อสร้างในยุคดิจิทัล) 9 KMUTT 17/02/2565 - 18/02/2565 ณ ห้องประชุม AD-910 ชั้น 9 อาคารสำนักงาานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
370 ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 ISO 17025 ISO 14001 และ ISO 18001 รุ่น 2 12 NIMT 17/02/2565 - 18/02/2565 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี-แบบออนไลน์ ปทุมธานี
371 Defect Work - 2 ( 17 กุมภาพันธ์ 2565 ) 7 TOC 17/02/2565 - 17/02/2565 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1) 161 อาคารนันทวัน ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
372 การอบรมออนไลน์เรื่อง การจัดการความเสี่ยงในอุตสาหกรรม 18 eit 16/02/2565 - 18/02/2565 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM กรุงเทพมหานคร
373 การอบรมเรื่อง Substation Equipment and Protective Relaying รุ่นที่ 1/2565 18 eit 12/02/2565 - 13/02/2565 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค ห้องพระราม 9 ชั้น 6 กรุงเทพมหานคร
374 พื้นฐานการทำงานและการออกแบบระบบ VRF 3 eng.up 12/02/2565 - 12/02/2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา
375 อบรมออนไลน์เรื่อง หลักการสำคัญในวิศวกรรมการก่อสร้าง รุ่นที่ 3 9 eit 12/02/2565 - 19/02/2565 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
376 โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน โครงสร้างสะพานพระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก 6 eit 11/02/2565 - 11/02/2565 โรงแรมดราก้อน ริเวอร์ อเวนิว จ.พิษณุโลก พิษณุโลก
377 อบรมหลักสูตร Integrated Fire Safety Engineering 3 PPS 11/02/2565 - 11/02/2565 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom กรุงเทพมหานคร
378 การอบรมออนไลน์เรื่อง ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เพื่อการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10 12 eit 11/02/2565 - 12/02/2565 ผ่านระบบออนไลน์ กรุงเทพมหานคร
379 การออกแบบอาคารขนาดเล็กในบริเวณที่มีแผ่นดินไหว (บมจ.ศุภาลัย) 4.5 KMUTT 11/02/2565 - 11/02/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
380 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” หัวข้อ “ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย” รุ่นที่ 10 14 eit 11/02/2565 - 11/02/2565 ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
381 Automatic Sprinkler System ( 11 กุมภาพันธ์ 2565 ) 7 TOC 11/02/2565 - 11/02/2565 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) 57 ม.4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง ชลบุรี
382 การอบรมเรื่อง ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสำหรับรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุ่นที่ 7 (Fundamental Hydraulic System of Cranes and Heavy Machinery) 6 eit 11/02/2565 - 11/02/2565 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
383 Defect Work - 1 ( 10 กุมภาพันธ์ 2565 ) 7 TOC 10/02/2565 - 10/02/2565 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1) กรุงเทพมหานคร
384 เฉพาะกลุ่ม - ฟ้าผ่าและการป้องกัน 11.25 CEPT 10/02/2565 - 11/02/2565 ออนไลน์ ผ่านซูม กรุงเทพมหานคร
385 Defect Work - 1 (Senior) ( 9 กุมภาพันธ์ 2565 ) 7 TOC 09/02/2565 - 09/02/2565 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1) 161 อาคารนันทวัน ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
386 ความเข้าใจและการตีความใบรับรองผลการสอบเทียบ รุ่น 2 6 NIMT 08/02/2565 - 08/02/2565 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี-แบบออนไลน์ ปทุมธานี
387 การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์แบบไม่อัตโนมัติ ตามมาตรฐาน EURAMET Calibration Guide No. 18 12 NIMT 07/02/2565 - 08/02/2565 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี-แบบออนไลน์ ปทุมธานี
388 การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ 12 NIMT 07/02/2565 - 08/02/2565 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี-แบบออนไลน์ ปทุมธานี
389 สาเหตุของความเสียหายที่พบได้บ่อยของโครงสร้างอาคารคอนกรีต 9 EIH 05/02/2565 - 05/02/2565 การอบรมแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom กรุงเทพมหานคร
390 การอบรมออนไลน์เรื่อง ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Piping System) รุ่นที่ 26 12 eit 05/02/2565 - 06/02/2565 Online กรุงเทพมหานคร
391 การอบรมออนไลน์เรื่อง การคำนวณกระแสลัดวงจร และแรงดันตก 2565/1 4.5 eit 04/02/2565 - 04/02/2565 วสท. จัดออนไลน์ กรุงเทพมหานคร
392 โครงการอบรม หลักสูตร แนวทางการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 4 6 eit 04/02/2565 - 04/02/2565 Online ZOOM กรุงเทพมหานคร
393 Automatic Sprinkler System ( 4 กุมภาพันธ์ 2565 ) 7 TOC 04/02/2565 - 04/02/2565 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) 57 ม.4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี ชลบุรี
394 การอบรมออนไลน์เรื่อง การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 48 13.5 eit 04/02/2565 - 06/02/2565 ผ่านระบบ Zoom กรุงเทพมหานคร
395 Defect Work - 1 ( 3 กุมภาพันธ์ 2565 ) 7 TOC 03/02/2565 - 03/02/2565 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1) กรุงเทพมหานคร
396 ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 iรุ่น 3 9 tistr 03/02/2565 - 04/02/2565 ผ่าน zoom meeting ปทุมธานี
397 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีออนไลน์ผ่านระบบ Zoom 6 DOH 03/02/2565 - 03/02/2565 วิทยากรบรรยาย ณ สถานที่ตั้งของวิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการ รับฟัง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน หรือสถานที่พักของตนเอง กรุงเทพมหานคร
398 อบรมออนไลน์ เรื่อง การถอดแบบและประมาณราคาด้วยโปรแกรม SketchUP-BIM 13.5 eit 02/02/2565 - 04/02/2565 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
399 สัมมนาและศึกษาดูงาน การออกแบบติดตั้ง Super Truss ณ โครงการปรับปรุงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 6 eit 02/02/2565 - 02/02/2565 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
400 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การถอดแบบและประมาณราคาด้วยโปรแกรม SketchUP-BIM 27 eit 02/02/2565 - 04/02/2565 ณ ห้องสถาบัน BIM กรุงเทพมหานคร
401 การตีความและประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001:2015 12 tistr 01/02/2565 - 02/02/2565 Zoom Online กรุงเทพมหานคร
402 สมาชิก วสท. 02-2565 10 eit 01/02/2565 - 28/02/2565 วสท. กรุงเทพมหานคร
403 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และการบริหารงานก่อสร้าง 18 EIH 31/01/2565 - 01/02/2565 ห้องประชุม 1 อาคารcctc cpac กรุงเทพมหานคร
404 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 57 9 eit 29/01/2565 - 29/01/2565 วสท. ชั้น 6 กรุงเทพมหานคร
405 การอบรมออนไลน์เรื่อง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 44 12 eit 29/01/2565 - 30/01/2565 ระบบออนไลน์ผ่านซูม กรุงเทพมหานคร
406 การสร้างโมเดลจําลองโครงสร้างเพื่อวิเคราะห์ และออกแบบโดยโปรแกรมสำเร็จรูป Midas Gen ( ระดับเบื้องต้น STEP BY STEP ) 18 eit 29/01/2565 - 30/01/2565 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
407 การต่อลงดินตามมาตรฐาน NEC (วสท. บทที่ 4) 18 MECT 28/01/2565 - 29/01/2565 ชั้น 3 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
408 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 16 14 eit 28/01/2565 - 28/01/2565 ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
409 28 ม.ค.65 Future of Engineers : “ทางออกปัญหาฝุ่น PM2.5 แก้ไขอย่างไรให้ตรงจุด” 1 coe 28/01/2565 - 28/01/2565 สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
410 HILTI Concrete Anchoring System ( 28 มกราคม 2565 ) 7 TOC 28/01/2565 - 28/01/2565 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) ชลบุรี
411 งานเสาเข็มคอนกรีต Spun Pile 1.5 CNT 27/01/2565 - 27/01/2565 บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) (ระบบ Zoom) กรุงเทพมหานคร
412 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครเพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีออนไลน์ผ่านระบบ Zoom 12 DOH 27/01/2565 - 09/02/2565 วิทยากรบรรยาย ณ สถานที่ตั้งของวิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการ รับฟัง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน หรือสถานที่พักของตนเอง กรุงเทพมหานคร
413 Defect Work - 1 ( 27 มกราคม 2565 ) 7 TOC 27/01/2565 - 27/01/2565 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1) กรุงเทพมหานคร
414 วิศวกรพี่เลี้ยง รุ่นที่ 3 44.5 ITD 27/01/2565 - 01/09/2565 ออนไลน์ผ่านโปรแกรมZOOM กรุงเทพมหานคร
415 การประยุกต์ใช้ GMP และ HACCP version 2020 4.5 tistr 26/01/2565 - 26/01/2565 วว. คลองห้า ปทุมธานี
416 การสอบเทียบ Infrared Thermometer 24 NIMT 26/01/2565 - 27/01/2565 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี ปทุมธานี
417 แนวทางการตรวจสอบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า 9 MECT 26/01/2565 - 26/01/2565 ห้องประชุม อาคาร วสท. ชั้น 3 กรุงเทพมหานคร
418 26 ม.ค.65 Future of Engineers : "Update การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบเอกชน และแนวคิดในการเตรียมตัวของวิศวกร" 1 coe 26/01/2565 - 26/01/2565 สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
419 การอบรมออนไลน์เรื่อง ทบทวนความรู้สำหรับผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ รุ่นที่ 3 6 eit 25/01/2565 - 25/01/2565 Online ผ่านโปรแกรม Zoom กรุงเทพมหานคร
420 Underground Power and Communication Cable Systems for Development Projects in the Capital and Large Cities: Infrastructure, Technologies, Design, Installation, Testing, Operation and Maintenance 18 IEEE 24/01/2565 - 26/01/2565 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
421 การฝึกอบรมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร การใช้โปรแกรม Revit Architect ขั้นพื้นฐาน 7 eng.up 22/01/2565 - 22/01/2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา
422 การออกแบบระบบส่งลม และการระบายอากาศ 21 eng.up 22/01/2565 - 30/01/2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา
423 การควบคุมงานติดตั้งระบบ Fire Alarm และวิธีการตรวจสอบ งานติดตั้งและเกณฑ์ยอมรับ 6 stecon 22/01/2565 - 22/01/2565 ห้องประชุม หน่วยงานโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู-เหลือง กรุงเทพมหานคร
424 21 ม.ค.65 สัมมนา Future of Engineers : “บทบาทของวิศวกรและผู้ประกอบการกับภารกิจของกรมโรงงานอุตสาหกรรม” 1 coe 21/01/2565 - 21/01/2565 สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
425 HILTI Concrete Anchoring System ( 21 มกราคม 2565 ) 7 TOC 21/01/2565 - 21/01/2565 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) ชลบุรี
426 นวัตกรรมคอนกรีตและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เฉพาะทางในโครงการด้านวิศวกรรมโครงสร้าง 4.5 thaitca 21/01/2565 - 21/01/2565 อาคาร วสท. Online Zoom กรุงเทพมหานคร
427 Defect Work - 1 ( 20 มกราคม 2565 ) 7 TOC 20/01/2565 - 20/01/2565 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1) กรุงเทพมหานคร
428 20ม.ค.65Future of Engineers : Technology Road Mapping for Engineers” เพื่อวิศวกรจะรู้วิธีการหาเทคโนโลยีที่สำคัญของการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 1 coe 20/01/2565 - 20/01/2565 สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
429 การระงับข้อเรียกร้อง และข้อพิพาทในโครงการก่อสร้าง (บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย)) 4.5 KMUTT 20/01/2565 - 20/01/2565 บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
430 การระงับข้อเรียกร้องและข้อพิพาทในโครงการก่อสร้าง 3 CNT 20/01/2565 - 20/01/2565 บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) (ระบบ Zoom) กรุงเทพมหานคร
431 การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ: ระดับ 1 รุ่นที่ 27 48 eit 19/01/2565 - 22/01/2565 วสท. ชั้น 6 กรุงเทพมหานคร
432 โครงการ พัฒนาทักษะผู้ตรวจสอบอาคาร 27 BSA 19/01/2565 - 21/01/2565 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
433 19 ม.ค.64 สัมมนาFuture of Engineers : SMART INDUSTRY ในมิติสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 1 coe 19/01/2565 - 19/01/2565 สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
434 18ม.ค.65 Future of Engineers : ความท้าทายและโอกาสของวิศวกรจากการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติช่วยการผลิตในอุตสาหกรรม SME และช่วยในการก่อสร้างอาคารสูง 1 coe 18/01/2565 - 18/01/2565 สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
435 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Revit Structure Essential 27 eit 18/01/2565 - 20/01/2565 ห้องสถาบัน BIM ใน วสท. ชั้น 3 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
436 การสอบเทียบเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า 36 NIMT 17/01/2565 - 19/01/2565 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี ปทุมธานี
437 พื้นฐานงานดินและเสาเข็ม (สำหรับบุคคลทั่วไป) รุ่นที่ 2 6 eit 15/01/2565 - 15/01/2565 zoom online กรุงเทพมหานคร
438 การออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ 18 MECT 14/01/2565 - 15/01/2565 ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
439 โครงการอบรม ความรู้ทั่วไปเรื่อง ระบบก๊าซทางการแพทย์ การดูแลรักษา และการตรวจสอบ รุ่นที่ 1 12 eit 14/01/2565 - 15/01/2565 ออนไลน์ผ่าน โปรแกรม Zoom กรุงเทพมหานคร
440 HILTI Concrete Anchoring System ( 14 มกราคม 2565 ) 7 TOC 14/01/2565 - 14/01/2565 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) 57 ม.4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง ชลบุรี
441 13ม.ค.65 สัมมนา Future of Engineers : ออกแบบฐานรากอย่างง่ายสไตล์ลุงพานิช 1 coe 13/01/2565 - 13/01/2565 สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
442 Defect Work - 1 ( 13 มกราคม 2565 ) 7 TOC 13/01/2565 - 13/01/2565 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1) 161 อาคารนันทวัน ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
443 อบรมออนไลน์ การออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงมหาดไทน พ.ศ.2564 และมาตรฐาน มยผ. 1301/1302-61 วันที่ 13-14 และ 20-21-22 มกราคม 2565 30 eit 13/01/2565 - 22/01/2565 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom กรุงเทพมหานคร
444 การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายควบคุมอาคาร ครั้งที่ 2 12 DPT 12/01/2565 - 14/01/2565 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ประตูน้ำพระอินทร์ พระนครศรีอยุธยา
445 การสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหลของของเหลว 24 NIMT 12/01/2565 - 13/01/2566 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี ปทุมธานี
446 อบรมการสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) สำหรับการจัดทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) 108 bimuser 12/01/2565 - 17/03/2565 บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด กรุงเทพมหานคร
447 หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน รุ่นที่ 1/2565 27 DECC 12/01/2565 - 14/01/2565 ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ปทุมธานี
448 11 ม.ค.65 สัมมนา Future of Engineers : ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมจากงานทางวิศวกรรม : บทบาทของวิศวกรในทศวรรษหน้า 1 coe 11/01/2565 - 11/01/2565 สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
449 โครงการฝึกอบรมและปฎิบัติการผู้ตรวจสอบอาคาร 72 eng.ru 08/01/2565 - 12/03/2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
450 ASHRAE Webinar 2"Using thermal comfort tools to evaluate discomfort probabilities due to enclosure design and choices in HVAC systems" 3 Ashrae_TH 07/01/2565 - 07/01/2565 ประชุมทางไกลผ่าน Zoom กรุงเทพมหานคร
451 อบรมการสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) งานโครงสร้างพื้นฐานประเภทสะพาน 144 bimuser 07/01/2565 - 31/05/2565 บริษัท เอพซิลอน จำกัด นนทบุรี
452 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีออนไลน์ผ่านระบบ Zoom 24 DOH 06/01/2565 - 19/01/2565 วิทยากรบรรยาย ณ สถานที่ตั้ง ผู้เข้าสัมมนารับฟัง ณ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมสัมมนา กรุงเทพมหานคร
453 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของซีเอ็มเอ็มตามมาตรฐาน ISO/TS 23165 24 NIMT 06/01/2565 - 07/01/2565 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี ปทุมธานี
454 ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) 12 NIMT 06/01/2565 - 07/01/2565 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี-แบบออนไลน์ ปทุมธานี
455 สมาชิกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย ประจำปี 2565 10 MECT 01/01/2565 - 31/12/2565 สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย กรุงเทพมหานคร
456 หลักสูตร งานอำนวยความปลอดภัย (หมวดป้ายจราจร) โดยวิธีการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2565 2 DOH 01/01/2565 - 28/02/2565 บนเวปกรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร
457 หลักสูตร งานอำนวยความปลอดภัย (หมวดเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง เครื่องหมายนำทางและอุปกรณ์ความปลอดภัย) โดยวิธีการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2565 1 DOH 01/01/2565 - 28/02/2565 บนเวปไซส์กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร
458 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ ม.ค. 65 ถึง ธ.ค. 65 10 thaitca 01/01/2565 - 31/12/2565 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
459 คณะกรรมการสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย ประจำปี 2565 20 MECT 01/01/2565 - 31/12/2565 สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย กรุงเทพมหานคร
460 สมาชิก สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ปี 2565 10 BSA 01/01/2565 - 31/12/2565 สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร กรุงเทพมหานคร
461 สมาชิก วสท. 01-2565 10 eit 01/01/2565 - 31/01/2565 วสท. กรุงเทพมหานคร
462 ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารควบคุมงานก่อสร้างระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรโครงการ 12.2 STI 18/12/2564 - 22/01/2565 ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
463 อบรมเรื่อง BIM Program หมวดวิชา Autodesk Revit for Architect (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 11 93 ITD 01/12/2564 - 19/01/2565 ณ ศูนย์สำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ปทุมธานี